Kuurnehelpt

Woensdag 14 juli ... In het oosten van ons land valt er in enkele uren tijd een nooit geziene hoeveelheid regen. Beken worden plots allesverwoestende stromen. Mensen, huizen, bomen, auto's, hele huisraden worden meegesleurd. Het menselijk leed en de materiële schade is enorm.

Duizenden mensen schieten hun getroffen medeburgers ter hulp. Schitterend! Maar er is nog een lange weg van herstel te gaan. 
Tijd om te tonen dat Kuurne ook warm en solidair uit de hoek kan komen.Het 12de-13de Linieregiment uit Spa  is betrokken partij. Zij helpen de getroffen bevolking op het terrein maar tellen in eigen rangen zeventien soldaten die persoonlijk door de ramp zijn getroffen. Eén soldaat zag zelfs zijn hele huis verdwijnen.

'#Kuurne helpt', een initiatief van ons gemeentebestuur in samenwerking met het gemeentelijk Leieslagcomité, gaat in nauw overleg met het 12de-13de Linieregiment de noden in de getroffen streek detecteren en gericht helpen. Ook jij kan, individueel of in groep deze gerichte hulpactie steunen.

  • Organiseer een benefietactie en breng op zondag 14 november 2021 om 11.00u. jullie opbrengst naar ons slotevenement voor het gemeentehuis. '#Kuurne helpt' zal tijdens en na de acties jullie informeren wat er met het verzamelde geld gebeurt.  Doe je mee? Meld je benifietinitiatief nu bij ons aan via  kuurne.helpt@kuurne.be
  • Stort vanaf nu op ons rekeningnummer: BE67 0910 1997 8187 met als mededeling: #kuurnehelpt.
  • Je kan ook concreet meehelpen met schenken van een huishoudtoestel. Deze lijst kun je terugvinden op: www.leieslagkuurne.be/kuurne_helpt_doneerlijst